27 april 2017 Koningsdag.

 

Het is koud en winderig. Het weer lokt niet op naar buiten te gaan en ik ben niet helemaal fit.

Mijn  blog produceren lijkt me wel wat.....

 

Op Linkedin kwam ik iets tegen wat me trof. In Groningen zijn onderzoekers bezig om ADHD effectief te behandelen.

Was het een pilletje, Neurofeedback of Cognitieve Gedragstherapie wat effect sorteerde?

Nee zeiden de onderzoekers. De ouders moeten getraind worden in het omgaan met hun kinderen. Daarbij kunnen we heel veel leren van de puppytraining: duidelijk zijn, consequente aanpak, structuur, duidelijke regels en daarnaast letten op de voeding. ( Volgens mij heb ik het al heel vaak tegen ouders gezegd...)

Het werd wel een beetje saaier gaven de ouders aan, maar ook rustiger....

 

https://www.accare.nl/uploads/dvhn-maart-2017-medische-publieksacademie-over-adhd.pdf

 

Eerder deze week kreeg ik een artikel onder ogen waarin stond, dat de ouders begeleiden bij kinderen met ernstige gedragsproblemen het meeste effect sorteert. Dit is de PMTO-methode. 

Parent Management Training Oregon model (PMTO) maakt ouders vaardiger in het opvoeden van hun kind, waardoor escalaties verminderen en ouders zich minder belast voelen. De interventie is bedoeld voor de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen.

 

https://www.ouderscentraal.nl/pmto-methode-vermindert-ernstige-gedragsproblemen/

 

Vaak sprak ik met een collega over: "Laten we nu weer eens gewoon gaan opvoeden!!"

De grootste sleutel tot het welbevinden van een kind.

Kan een ouder er nog mee wegkomen om het bij de ander neer te leggen, zoals de kinderopvang, de school en de zorg? Nee!

Eerst moeten ze zelf aan de bak en wel onder stevige begeleiding. Wakker worden ouders!! Lukt het niet? Vraag hulp.

Ouderschapstrainingen!  

 

Volgende keer: hechting. Het begint in de buik.

 

Groet,

Aafke

 

Hechting

Hechting of onthechting.

Het komt beide voor. en tegenwoordig meer dan je denkt,

Hoeveel kennis is er omtrent hechting? Wat heeft het kind nodig? Of staat het eigen belang voorop?

Wakker worden!!! Ouders hebben de sleutel in handen voor een goede ontwikkeling van hun kind.

De omgeving heeft ook invloed, maar ook daar kun je als ouders gedeeltelijk in sturen. 

Heb je hulp nodig? Vraag het! Van vragen word je wijs!

 

De hechting begint in de buik. Het horen van de stem, het voelen van emoties, pijn en vreugde,

Het kleine wezentje is compleet mens in wording. compleet mens met gevoel en geen robot.

Het heeft recht op liefde, aandacht, rust en geborgenheid.

 

Jim Wilder heeft veel over hechting geschreven. Niet goed gehecht zijn, geeft grote problemen in de puberteit en volwassenheid.

Hieronder wat opmerkingen uit zijn boek.

 

Jim Wilder  e.a. -----Leven naar Gods Plan

 

Geestelijke groei van baby tot volwassene van een mens.

 

Mensen heeft technieken om trauma ’s te verwerken.

Meervoudigheid: Iemand kan weg in meervoudigheid, als hij het niet meer kan harder bij trauma’s . Soort bescherming. Later kan hij het verwerken. Schepping van God.

 

Wat staat geestelijke groei in de weg?

 A-trauma : Afwezigheid van goede dingen die een baby nodig heeft om geestelijk te kunnen groeien.

Afwezig zijn van :

·         Knuffelen

·         Aanraken

·         Liefde

Gevolgen in de relatiesfeer. Relaties  van huwelijk, van groepen.

Relaties breken af, totdat het trauma is opgelost.

Genezing: Liefdevolle relatie met mensen om hem heen. Gezin,  groep.

 

B-trauma: Slechte ervaringen die nooit hadden mogen gebeuren en tekorten.

Gevolgen: Het constant leven uit angst. Angstbanden met anderen.

Genezing: Herbeleven van de pijn om de bron van angst kwijt te raken en te vervangen door vreugde.

 

Deel van de hersenen, Vreugdecentrum: Kan nog groeien in de volwassenheid.

Je bouwt buffers op om negatieve ervaringen te verwerken.

Het controleert:

·         de verlangens, drijfveren van de mens om bezig te zijn. Waarom? Controle

·         de hele sturing van je lichaam, gevoelens die te maken hebben met lichaambesturing

·         bewustzijn van levensprocessen

·         Bij ernstige ervaringen buiten bewustzijn geraken.

Vreugdecentrum te klein of niet ontwikkelt, dan is het niet bestand tegen ernstige gebeurtenissen.

 

Opbouw vreugdecentrum eerste drie levensjaren

Processen aangemaakt, hersenprocessen aangelegd, verbindingen gelegd, emoties worden verbonden met bepaalde gebieden.

Functioneel van belang in de eerste drie jaar.

1e levensjaar: zintuigontwikkeling, verbindingen gelegd,  impulsen in de hersenen verwerkt

Liefdevolle acties  komen naar binnen  in het vreugdecentrum, groei vreugdecentrum.

Baby gaat de zintuigen gebruiken om te communiceren met de buitenwereld.

·         0-6 weken: voelen via smaak, reuk, warmte, band met de moeder. Baby weet of het goed of niet goed is.

·         6-12 weken: aanraken van de baby, ervaren als liefdevol of hardhandig. Liefdevolle aanraking wordt als liefde opgeslagen in de hersenen in het vreugdecentrum en bouwt het vreugdecentrum en hardhandige aanraking als pijn op geslagen in de hersenen

·         3e maand: visuele gebieden ontwikkelen zich. Kind kijkt naar je en lacht. Volwassene lacht terug. Relatieband, weer lachen. Communicatie.                                                                Vreugdeband via de ogen snelste communicatiemiddel om informatie te verwerken. 6x per seconde vindt daar informatie-uitwisseling plaats. Rechtstreeks naar de hersenen.

·         12 maanden: Gehoor neemt de rol van de communicatie over, intonatie.

 

Eerste jaar: Basis wordt gelegd om negatieve dingen aan te kunnen. Na negatieve, pijnlijke situaties, komt er weer vreugde. Dit moet aangeleerd worden. Negatieve dingen leren omzetten in positieve dingen. Dan komt er weer vreugde.

Omzetten van negatieve gevoelens naar positieve gevoelens in de zin van vreugde moet geleerd zijn in het eerste jaar.

Dan kan hij het tweedelevensjaar in.

Missen er elementen, dan heeft hij geen goed gereedschap om het tweede levensjaar tot een goed einde te brengen, om volwassen te worden.

Tweede levensjaar: lymbisch systeem komt tot ontwikkeling: kan angst en woede registreren. Angst en woede, daarna komt er weer een situatie van vreugde. Verbanden kunnen leggen. Vanuit het vreugdecentrum. Dit moet hij kunnen registreren. Vandaar uit functioneren

Is er geen veilige liefdevolle relatie, dan zijn de gevoelens van angst en woede helemaal niet beheersbaar en kan de baby helemaal door het lint gaan.

18 maanden: Alle emoties tot dan gegroeid probeert het vreugdecentrum binnen zijn omgeving vast te leggen. Dit gaat hij  helemaal beheersen. Alle emoties. Persoonlijkheid van de baby worden gevormd. Emoties die er buiten vallen of niet ontwikkeld zijn  maken geen deel uit van zijn persoonlijkheid. Hoeveel emoties van dat e.d. bij hem horen. Bij afwezigheid van een emotie is de persoon in een situatie iemand anders in een situatie ene totaal ander individu van

3e levensjaar: linker- en rechterhersenhelft koppelen. Reactie, tijd en ruimte onder één beheer. Geheugen helpt hem met zijn eigen persoonlijkheid om te reageren in die tijd, ruimte en zo moet ik reageren.

Koppelen linker- en rechterhersenhelft.  Afsluiten van opening.

Rechts: emoties

 Links : denken, kennis,  alles van buiten

Twee gaan synchroniseren. Het gaat samensmelten.  Het gaat functioneren

 

Belemmering van geestelijke groei.

Trauma in eerste jaar: ontwikkeling stagneert of stopt.

Trauma tweede jaar: tast vermogen aan om als één persoon te reageren. Probleem met wie je bent. Tegengestelde reacties, onduidelijke persoonlijkheid.

Trauma  derde jaar: Belemmert om jezelf te blijven in moeilijke situaties. Geen vertrouwen. Zelfbeeld komt niet overeen met de werkelijkheid.

 

Teveel aan vreugde: Geen negatieve ervaringen: vreugde wordt als pijn ervaren.

Egoïstische instelling van ouders of baby willen behoeden voor situaties,.

Baby moet aangeven dat hij iets wil.

 

 

Fase van geestelijke groei:

Baby: 0-3 jaar

Kind: 4-12 jaar

Volwassene: 13 jaar tot de geboorte van het 1e kind

Ouder: Geboorte 1e kind tot jongste kind volwassen is.

Oudere: Vanaf het jongste kind volwassen wordt.

 

Wat moet er in elke fase moet gebeuren:

Babyfase:

·         Onvoorwaardelijke liefde en zorg.

·         Beginnen met ontvangen van de ouders, anders kan hij niets geven.

·         Baby imiteert de omgeving.

·         Ontvangen en geven.

·         Leren ervaren van vreugde

·         Gaat zich ontwikkelen

·         Bouwen aan vreugde.

·         Vreugde is een normaal gedrag.

·         Vreugdecentrum ontwikkelt zich.

·         Hij ervaart dat mensen van hem houden.

·         Vreugde is een normaal gedrag.

·         Vreugdecentrum reguleert de emoties.

·         Leren vertrouwen door je aan mensen te binden

·         Koppelen aan mensen.

·         De moeder en vader blijven de eerste primaire koppelingen.

·         Kind leert een beeld van zichzelf te vormen op basis van hoe anderen naar hem kijken en over hem spreken. Ontwikkelen van zelfbeeld. Met hem omgaan.

·         Positieve eigenwaarde.

Niet leren ontvangen:

·         Later niet kunnen ontvangen, niet weten hoe het werkt. Zit niet in de hersenen, zit niet in het vreugdecentrum

·         Afhankelijk van anderen.

·         Moet verzorgd worden.

·         Moet het aangereikt krijgen

·         Verwacht dat een ander precies weet wat hij moet hebben. Babygedrag.

Weinig geborgenheid:

·         Hulpbehoevend

·         Kunnen niet voor zichzelf zorgen

·         Baby’s kunnen niet aangeven wat ze nodig hebben.

·         Reageren egoïstisch,

·         bezitterig .

·         Alles moet zij onder controle houden

·         kunnen niet tegen kritiek ,

·         Lossen problematiek op met macht, middelen, geld

·         leven vanuit angst, angstbanden

·         Heel erg verantwoordelijk

·         Punctueel

·         Betrouwbaar, emotioneel gehandicapt.

·         Relaties breken af of stoppen

Kind:

·         Gevoelens uiten

·         Emoties leren uiten op een nette manier met de omgeving

·         Denken op een gepaste manier

·         Aangeven wat het kind nodig heeft.

·         Leren wat voldoening geeft

·         Wat vind ik fijn, wat niet.

·         Je wordt een uniek persoon

·         Je ontwikkelt je eigen identiteit

·         Leren om moeilijke dingen te doen.

·         Leren geduld te hebben.

·         Na moeilijke dingen komt iets fijns omdat hij iets moeilijks heeft gedaan

·         Geduld en doorzettingsvermogen leren

·         Leren eigen talenten te vinden. Waar ben ik goed in Waar niet Wat vind ik mooi dat ik doen

·         Hulpbonnen vinden? Wat heb ik nodig? Waar moet ik het halen?

·         Eigen identiteit, eigen talenten en waar haal ik het?

·         Hij is onderdeel van het grote plan. Hij is iets unieks. Hij is waard om deel van een groep te zijn.

Problemen uiten, denken, gevoelens en emoties uiten, aangeven wat je wil:

·         Frustraties

·         Dingen lukken niet

·         Vallen buiten boot de boot, omdat ze niet geleerd hebben om op een behoorlijke manier te communiceren.

·         Anderen bepalen je eigen identiteit, ander eist wat je moet doen

·         Volwassen met kinderlijk gedrag. Egocentrisch,

·         Kunnen alleen maar voor zichzelf zorgen ten koste van anderen. Anderen voelen zich leeggezogen. De ander ontvangt niets.

Volwassene

·         Gericht op zichzelf en de ander. Voorzien in de sociale behoefte

·         Voor meer dan één persoon te zorgen, voor twee personen.

·         Hoe ze in hele moeilijke situaties stabiel kunnen blijven

·         Hulp nodig van de omgeving, ouders, gemeenschap

·         Banden aangaan met leeftijdsgenoten. Identificatie groep. Veiligheid groep

·         Wij-gevoel, kleden als de groep

·         Verantwoordelijkheid nemen en gezag uitoefenen, leren met de groep om te gaan, meerdere

·         Leren de ander te beschermen tegen zichzelf.

·         Deel zijn van een groter geheel

 

Ouder

·         Een ouder met babygedrag kan er zijn

·         Andere periode

·         Verzorging van het kind, bereid om van harte voor kinderen te zorgen. Onvoorwaardelijke liefde geven

·         Vergt offers.

·         Je hoeft je persoonlijkheid niet weg te cijferen

·         Gezin beschermen

·         Genieten van de kinderen en van het samen zijn

·         Het beeld van God zijn voor je kinderen

Gebeurt niet:

·         Wissel  op de toekomst van het kind en zijn nageslacht

·         Geen opoffering, heeft gevolgen

Oudere

·         Kinderen tot volwassenheid opgevoed

·         Alle taken van geestelijke groei hebben volbracht

·         Geestelijk volwassen

·         Stuur te geven aan de gemeenschap

·         Liefde geven aan mensen waar je mee omgaat

·         Liefde veiligheid en vreugde

·         Geestelijke groei: genezing + geborgenheid, beiden zijn nodig. Daarvoor heb je anderen nodig om tot volwassenheid nodig. Groep om te leren en wat veilig is en fouten mag maken. Geven wat nodig is. God zorgt voor bevrijding en genezing.

·         Onze opdracht: Wij moeten groeien.  Ik moet leren. Ik moet volwassen worden.

 

Vreugdecentrum moet zo sterk gebouwd worden, dat het trauma opengebroken kan worden, zodat het vreugdecentrum kan opvullen wat nodig is.

Is er te weinig vreugde. Dan eerst het vreugdecentrum bouwen. Vervolgens trauma’s behandelen.

Bouw eerst aan de relatie Bouw een omgeving waar ze vreugde kunnen ervaren.

Gebed is belangrijk onderdeel.

Veilige omgeving.

Gezin.

Genezing:

Herkenning

Confrontatie

Woorden geven

Bespreken met de eigen omgeving

Omgeving moet invullen wat te kort is gekomen.

Communiceren met je omgeving.

Leren om volwassenen te worden: omgeving nodig.

 

Aangaan van een gezonde liefde volle relatie.

Heling van de gemiste ontwikkeling.

Proces doorlopen en alle stappen moeten doorlopen worden

 

B- trauma’s gebed met herinneringen

Wond open laten gaan Steun nodig van liefdevolle mensen

Angst vervangen door vreugde

Nieuw vertrouwen bouwen met mensen

 

Demonische reacties gekoppeld aan pijn. Laten je verkeerde dingen doen.

Bevrijdingsgebed.

Demonische banden weg bidden.

Traumabehandeling.

 

Bepaald trauma: Reacties van jezelf om trauma weg te drukken om draad oppakken.

 

Gewoontes  aangeleerd om trauma weg te stoppen

Wegstoppen, dichtklappen, kwaad worden e.d.

 

Verslaving: Trigger

Scheiding rechter en linker hersenhelft. Rechterhersenhelft reageert / overheerst

Vreugdecentrum niet sterk genoeg om trauma op te lossen of verslaving op te lossen.

Trigger te sterk. Overleven Geen vreugde genoeg.

Overlevingsstrategie inzetten.

Doen wat je ouders hebben zien doen in de fase van 0-3 jaar,  ga je doen. Bv drinken, slaan, seks

 

Eerst trauma oplossen.

Omgeving bereid om te investeren.

 

Hopelijk heb je hier iets aan en stemt het tot nadenken.

 

Tot de volgende keer!

 

Groet,

Aafke